Click "Enter" to submit the form.

Privacyverklaring O2 Communicatie

De bescherming van je privacy is belangrijk voor ons. Je kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

Om te kunnen garanderen dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen, behouden wij ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
O2 Communicatie
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Telefoon: 030 – 200 6390

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens kan je contact opnemen via: persoonsgegevens@o2communicatie.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

O2 levert communicatiediensten. Teneinde deze communicatiediensten aan jou te kunnen leveren, met jou in contact te kunnen treden en om op jouw verzoek te kunnen reageren verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat dan onder meer, maar niet uitsluitend, om NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

We verwerken ook persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten zoals het versturen van onze nieuwsbrief. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of diensten bij ons hebt afgenomen, houden we je incidenteel op de hoogte van onze dienstverlening. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende digitale nieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor het versturen van onze nieuwsbrief:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

O2 Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je hebt het recht ons eerder te verzoeken je gegevens te verwijderen. O2 draagt er zorg voor dat je verzoek uiterlijk binnen een maand in onze systemen is verwerkt.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden?

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

  1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’). Wij hebben in verwerkersoverenkomsten afspraken gemaakt met de verwerkers over zorgvuldig
    gebruik en passende beveiliging van jouw persoonsgegevens.
  2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.

Verwerkers waar we mee samenwerken:
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven delen we je voornaam, achternaam en emailadres met Spotler.

Wat doen we met de gegevens die we automatisch verzamelen bij een bezoek aan de website (cookies)

O2 Communicatie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

O2 Communicatie gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

Analytische cookies

Om te kunnen vaststellen welke content op onze website voor jou het interessantst is, meten wij continu het aantal bezoekers evenals de content die het vaakst wordt bekeken. De daarbij verzamelde gegevens gebruiken wij voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor de optimalisatie van de website.

De volgende diensten gebruiken wij voor statistische doeleinden:

Google AnalyticsInformatie over surfgedrag verzamelen

Welke rechten heb je in verband met het gebruik van jouw gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door O2 Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@o2communicatie.nl.

O2 Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en
misbruik. In dit kader hebben wij de volgende maatregel geïmplementeerd.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens gebruiken wij een SSL-certificaat. Hierdoor worden jouw persoonsgegevens versleuteld en dus beveiligd verzonden.